Jak hałas wpływa na nasze zdrowie?

Hałas jest bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia, jednak większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy lub po prostu bagatelizuje ten problem. Co charakterystyczne w większości przypadków na zgubne działanie hałasu narażamy się sami. Przyczyną licznych problemów ze słuchem jest zbyt głośne słuchanie muzyki. Co warto wiedzieć o hałasie i co zrobić, żeby muzyka była jedynie źródłem przyjemności?

Jakie szkody może wyrządzić nam nadmierny hałas?

Zbyt wysoki poziom hałasu ma bardzo negatywny wpływ na nasz słuch, jednak to nie koniec efektów ubocznych słuchania głośnej muzyki, czy przebywania w miejscach gdzie poziom dźwięku przekracza dopuszczalne normy. Oprócz wyraźnego osłabienia lub utraty słuchu może on doprowadzić nas do:

 • zaburzeń na tle nerwowym,
 • nadciśnienia,
 • udaru mózgu,
 • zawału serca,
 • problemów z układem pokarmowym,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu mięśniowo-stawowego.

Zbyt wysoki poziom hałasu sprawia, że mamy problemy z koncentracją, czujemy się poirytowani. Przez hałas często nie jesteśmy w stanie zasnąć lub śpimy bardzo niespokojnie. Wszystko to sprawia, że nas poziom stresu gwałtownie rośnie, co ma zgubny wpływ na cały organizm.

Jakie są źródła niebezpiecznego hałasu?

Człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie jest narażony na niekorzystne działanie w znacznie większym stopniu niż ludzie żyjący jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Winę za ten stan rzeczy ponoszą błyskawicznie rozwijający się przemysł, czy nowe wynalazki techniki. Hałas atakuje nas z różnych stron. Doświadczamy go zarówno w domu, jak i szkole lub pracy. Zwiększony poziom hałasu jest charakterystyczny dla ruchliwych dróg, tras kolejowych, czy lotniczych.

Warto wykonać badanie poziomu hałasu w mieszkaniu przynajmniej raz na kilka lat. źródłem niepożądanego hałasu są instalacje wodno-kanalizacyjne, a także wentylacja (czasem również permanentnie włączony telewizor). W blokach dodatkowym problemem są windy, które niewątpliwie ułatwiają życie mieszkańcom, jednak wiążą się z nimi efekty uboczne w postaci zwiększonego natężenia hałasu.

Na hałas przekraczający dopuszczalne normy narażeni są pracownicy wielu branż. W grupie szczególnego ryzyka znajdują się:

 • osoby pracujące w górnictwie,
 • stoczniowcy,
 • pracownicy branży budowlanej,
 • osoby związane z branżą motoryzacyjną,
 • pracownicy biurowi,
 • i wielu innych.

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu?

Każdy człowiek dla swojego dobra powinien wiedzieć jaki poziom hałasu jest dobrze tolerowany, a jaki niebezpieczny dla zdrowia. Jeżeli nie przekracza on 35 decybeli, możemy czuć się bezpiecznie – jest to poziom, który nie ma wpływu na ludzkie zdrowie. Problemy zaczynają się w momencie, kiedy docierające do nas dźwięki charakteryzują się natężeniem od 35 do 70 decybeli. Taki bodziec niekorzystnie oddziałuje na nasz układ nerwowy. Czujemy się zmęczeni i poirytowani, co w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. Kiedy natężenie hałasu waha się pomiędzy 70 a 130 decybeli wiele osób zaczyna skarżyć się na zaburzenia równowagi. Efektem przebywania w takim środowisku są zaburzenia mowy, silne bóle głowy, a także trwałe uszkodzenie narządu słuchu.

Kiedy hałas waha się w granicach od 130 do 150 decybeli trwałemu uszkodzeniu ulegają narządy wewnętrzne, uszkodzony zostaje również słuch. Wartość powyżej 150 decybeli najczęściej prowadzi do śmierci.

Jak uchronić się przed hałasem?

Świadomość, że hałas ma negatywny wpływ na nasz organizm pozwala podjąć działania obronne. Kiedy na nadmierny harmider narażeni jesteśmy w pracy, musi zareagować pracodawca. Prawo wymaga od niego, żeby zabezpieczył swoich pracowników w momencie, kiedy są oni narażeniu na hałas o poziomie 85 decybeli. Jest on zobowiązany do podejmowania działań redukujących hałas, a także zapewnienia pracownikom indywidualnej ochrony słuchu. Ważne jest także robienie przerw, które mają na celu ograniczenie ekspozycji na hałas.

Współcześnie bardzo często zdarza się, że na hałas narażamy się sami. Najlepszym przykładem jest tu głośne słuchanie muzyki. Dodatkowo słuchanie jest w słuchawkach. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że większość odtwarzaczy muzyki na najwyższych obrotach znacznie przekracza poziom dźwięku bezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Bezpiecznie możemy słuchać ich zaledwie kilka minut lub krócej. Na największe niebezpieczeństwo wynikające z głośnego słuchania muzyki narażone są dzieci i młodzież. Co znamienne te grupy słuchają muzyki najgłośniej i najdłużej.

Co zrobić, żeby uniknąć negatywnych następstw słuchania muzyki? Z całą pewnością nie należy rezygnować z niej całkowicie. Udowodnione jest, że ma ona pozytywny wpływ na nasze zdrowie i psychikę. Warto natomiast słuchać jej znacznie ciszej. Zaleca się także rezygnację z słuchawek, które powodują większe natężenie dźwięku. Zdecydowanie lepszy wpływ na nasz narząd słuchu ma muzyka klasyczna.

Ważne jest również to, żeby od czasu do czasu dać odpocząć naszym uszom. Nie słuchajmy muzyki bez przerwy. Co jakiś czas wyłączajmy ją przynajmniej na dziesięć minut. Po powrocie z koncertu dajmy naszym uszom czas na odpoczynek i regenerację. Po takim wydarzeniu warto spędzić w ciszy nawet dobę.

Polecamy: Organic Series oraz BeautySpaExpert